Một ngày đi shopping


Bạn sẽ lần lượt vào trong các gian hàng, ở đây sẽ có hướng dẫn bạn cần phải tìm mua những món đồ gì và bạn phải tìm được những món đó trong rất nhiều thứ trong gian hàng.
Cách chơi:
Sử dụng chuột  để chọn những món đồ thích hợp với hướng dẫn mua hàng.